สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO)

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////////

รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ อบทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี 2561 ที่โรงเรียนมารีวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 11 – 21 ตุลาคม 2561///////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้//////

 

ประชาสัมพันธ์โครงการ “กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จังหวัดอุบลราชธานี”

ด้วย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้กำหนดจัดโครงการ “กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จังหวัดอุบลราชธานี” เพื่อฝึกอบรมและสนับสนุนสมาชิกด้านการประกอบอาชีพเสริม เพื่อช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้สมาชิกม่ีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้น ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมนาถสิริ เรสซิเดนซ์ จังหวัดอุบลราชธานี เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (รอบเช้า เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และรอบบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก กบข.ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ กบข.www.qpf.or.th เมนู “กบข.ฝึกอบรมอาชีพ” หรือกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ และส่งเอกสารทางโทรสาร หมายเลข ๐-๒๖๓๖-๑๙๖๑ โดยการอบรมทุกหลักสูตรเหมือนกันทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย ดังนี้

หลักสูตร วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ การทำกาแฟสด การทำแซนวิชทอด การทำขนมจีบหมู การทำบราวนี่กรอบ และราดหน้าหมูหมัก ค่าอบรม จำนวน ๑๙๙ บาท ต่อคน ต่อหลักสูตร ชำระเงิน ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้องฝึกอบรม

การจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดการประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาสัมพันธ์ทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒ ผ่านการถ่ายภาพในหัวข้อ “หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์” และเกิดทัศนคติที่ดี รัก และศรัทธาในวิชาชีพครู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศการประกวดภาพถ่ายดังกล่าว เพื่อเชิญชวนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรในสังกัด ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน โดยผู้ส่งภาพเข้าร่วมประกวด จะต้องกรอกใบสมัครในเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th ในระบบ “สมัครประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒” ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุม ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ให้เป็นวัฒนธรรม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีคะแนน O – NET สูงกว่า ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 2 ปีต่อเนื่อง จำนวน 27 โรงเรียน พิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามรอยพระบุคลบาท ให้กับโรงเรียนบ้านสบาย อำเภอน้ำเกลี้ยง และโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน ตามโครงการเพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมสนับสนุน และมามอบทุนการศึกษา จำนวน 9 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท///////

 

อบรมโครงการอาหารกลางวันผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch และโปรแกรม ADMIN

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอาหารกลางวันผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch และโปรแกรม ADMIN ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ควรมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานเกี่ยวกับโภชนาการและโรคภัยเด็กในวัยเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพอาหาร เพื่อให้อาหารกลางวันนักเรียนมีการพัฒนาไปสุ่เป้าหมาย คือ “มีคุณภาพและพอเพียง” รวมถึงการมีความรู้เรื่องระเบียบกองทุนอาหารกลางวัน ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงได้จัดการอบรมฯ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำหรับวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสุรเวศ มณีภาค ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 นายเสมอ สร้อยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 นายทันใจ สายแวว ผู้อำนวยการโรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และนายชูชาติ ชัยวงศ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านพงสิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โดยมี นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน////////

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (ผู้ชมผู้ฟัง) ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงได้กำหนดจัดอบรมขึ้น ในระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ และมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าชม เฝ้าฟังรายการ เพื่อสร้างสรรค์สื่อที่ดี มีคุณภาพต่อสังคม และเป็นภาคีในการขับเคลื่อนภารกิจตามยุทธศาสตร์ของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ได้เล็งเห็นถึงบทบาทและความสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะช่วยส่งเสริมให้การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยให้เบิกค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการเหมาจ่าย จากสำนักงาน กสทช. โดยผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นข้าราชการครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อย่างน้อยระดับปริญญาตรี มีจิตอาสาทำงานเพื่อสังคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทราบ และส่งรายชื่อไปที่ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ภายในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจะมีการอบรม ในวันที่ ๓ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่โรงแรมทอแสง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรในสำนักงาน ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันจันทร์ ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ครูผู้ช่วย โครงการครูพัฒนาท้องถิ่น อีกด้วย/////

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและเข้าชมงาน เวิร์ลไดแด็ค เอเชีย ๒๐๑๘

ตามที่สมาคมผู้พิมพ์ ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายวัสดุการศึกษานานาชาติ หรือ worlddidac Association ผู้จัดงาน เวิร์ลไดแด็ค งานแสดงวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี และบริการ สำหรับการศึกษาและการฝึกอบรม ชั้นนำของอาเซียน มีกำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม – วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าชมงาน และฟังสัมมนาวิชาการที่ www.สื่อการสอนใหม่.com พร้อมรับใบประกาศนียบัตรภายในงาน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมนา จตุรพิพรพิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๔๑๔ ๔๙๐๙ ได้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมชมงานมาพร้อมนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย