สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมวางแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุน ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายโชติ บุญทน นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะกรรมการคัดเลือกฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมวางแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุน ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562//////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเชิงประจักษ์ (OIT)

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเชิงประจักษ์ (OIT) ก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้//////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมจัดทำข้อมูลการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมจัดทำข้อมูลการดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาที่ 3, 4 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าร่วมประกวดระดับภาค

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 8 ก.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานนักเรียนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 17 / 2562 ในระดับประถมศึกษา มีสถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ ตัวแทนจาก 6 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4  ส่งโครงงานเข้าร่วมประกวด ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย โครงงานวิทยาศาสตร์ 4 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ 3 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ 3 โครงงาน โครงงานภาษาไทย 3 โครงงาน และโครงงานประวัติศาสตร์ 3 โครงงาน รวมทั้งสิ้น 16 โครงงาน โดยมี นางนิลานันท์ สำเภา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายชัยชนะ ผลาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า การประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มดำเนินการครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนจัดลำดับความคิดเป็นกระบวนการ มุ่งให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด คัดเลือกตัวแทนของจังหวัด ส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดโครงงานนักเรียน ระดับละ 1 โครงงาน 5 ประเภทโครงงาน ประกอบด้วย โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานภาษาอังกฤษ โครงงานภาษาไทย และโครงงานประวัติศาสตร์ โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแต่ละเขตดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในแต่ละระดับเป็นตัวแทนระดับเขต และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ดำเนินการคัดเลือกโครงงานนักเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าร่วมประกวดระดับภาค ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 17 – 18 ส.ค.62 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา เพื่อชิงรางวัลและโล่เกียรติยศจาก มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ต่อไป///////

การประชุม Our Ocean Youth Leadership Summit

ด้วย กระทรวงการต่างประเทศ มีหนังสือประชาสัมพันธ์การประชุม Our Ocean Youth Leadership Summit ครั้งที่ ๔ ภายใต้หัวข้อ “Co-creating the Sustainable Blur Economy” จัดโดย องค์กร Sustainable Ocean Alliance (SOA) และ The Arctic University of Norway ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ โดยเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา หรือเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า ๓๕ ปี ที่สนใจจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาทางทะเลอย่างยั่งยืน ซึ่งผู้จัดการประชุมฯ จะคัดเลือกจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จำนวน ๑๐๐ คน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมดังกล่าวสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http:22soalliance.org/our-ocean-2019 (รายละเอียดดังแนบ)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนที่สนใจจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เพื่อการพัฒนาทะเลอย่างยั่งยืน โดยต้องมีทักษะการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี และนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ผู้ที่สนใจจะต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ http://bit.ly/๒kgMCGy ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ก่อนเวลา ๒๓.๕๙ น.

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 รับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ว 12 / 2561 ซึ่งคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นางจินตนา มีแสงพราว ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนชัย เชื้อสาธุชน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กรรมการ นายโกวิท เพลินจิตต์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กรรมการ และ นางอัญสุชา บุญขันตินาถ ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล (ภต.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการและเลขานุการ โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับ และมี พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถาน ศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) บุคลากรในสำนักงานฯ ข้าราชการบำนาญ แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียน ให้การต้อนรับ ซึ่งในการประเมินครั้งนี้ มีสถานศึกษาในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานเชิงประจักษ์ในด้านต่าง ๆ อีกด้วย//////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) จากนั้น ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้กับบุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์///////

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีบรมราชาภิเษก

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ที่บริเวณสนามวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย พร้อมแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว ซึ่งมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวนประมาณ 1,000 คน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงไปศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ทรงศึกษาเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ เมื่อเสด็จกลับประเทศสยาม ได้นำเอากิจการลูกเสือมาก่อตั้ง และฝึกข้าราชการ ซึ่งเป็นโรงเรียนมหาดเล็กหลวง หรือโรงเรียนวชิราวุธในปัจจุบัน กองลูกเสือกองแรก เรียกว่า “กองลูกเสือกรุงเทพที่ 1” ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 จึงได้สถาปนาลูกเสือไทยขึ้น โดยพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายก ในสมัยพระองค์ ได้ทรงวางรากฐานลูกเสือไทยไว้เป็นอย่างดี กิจการลูกเสือจึงได้ขยายตัวไปตามจังหวัดและอำเภอต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร และพระองค์ทรงพระราชทานคติพจน์ให้แก่ลูกเสือว่า “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์” ซึ่งยังเป็นคติพจน์ของลูกเสือแห่งชาติ มาจนถึงทุกวันนี้ สำหรับกิจการลูกเสือของสำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ ในรอบปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดตั้งกองลูกเสือสำรอง จำนวน 13 กอง กองลูกเสือสามัญ จำนวน  52 กอง กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 67 กอง กองลูกเสือวิสามัญ จำนวน 16 กอง การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 333 นาย และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ ห้วยคล้า) จำนวน 360 ราย///////

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอาคารโรงอาหารมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ให้โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ นายวรงค์ ประยูรวงศ์ กรรมการ เลขาธิการ และรองเหรัญญิก มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วย นายธีระชัย ขันธิกุลผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท อายิโนโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และส่งมอบอาคารโรงอาหารมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ให้กับโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายโสภา คำศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง นายสุวิชัย มะลัย ประธานคณะกรรม การสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอุทัย สมใจเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน เป็นตัวแทนรับมอบ และมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชาวชุมชนบ้านหนองบัวไชยวาน ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

นายวรงค์ ประยูรวงศ์ กรรมการ เลขาธิการ และรองเหรัญญิก มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ กล่าวว่า ตามที่ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ดำเนินการโครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งบริษัท อายิโนโมะโต๊ะ ในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2553 โดยได้สนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหาร จำนวนทั้งสิ้น 50 หลัง ในช่วงปี พ.ศ.2553 – 2557 และได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ จึงได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเด็กไทยในด้านโภชนาการ และสุขลักษณะที่ดีด้านอาหาร ด้วยการสนับสนุนการก่อร้างโรงอาหารที่ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งจัดอบรมครูและบุคลากรแกนนำด้านโภชนาการ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 90 แห่ง ทั่วประเทศ ในระยะเวลา 5 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 – 2562 ด้วยงบประมาณรวมทั้งสิ้นกว่า 90 ล้านบาท ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณการก่อ สร้างอาคารโรงอาหาร ในปีงบประมาณ 2561 จำนวนประมาณ 1,000,000 บาท ซึ่งในขณะนั้นโรงอาหารหลังเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน ซึ่งหลังจากที่ได้รับงบประมาณไปแล้ว โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้าง จนกระทั่งอาคารโรงอาหารหลังนี้เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย นับเป็นโรงอาหารลำดับที่ 95 ของโครงการ ซึ่งโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” จะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยด้านอาหาร อีกทั้ง ส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขภาพที่ดีของเด็กไทย อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาในด้านอื่น ๆ และช่วยให้สังคมและประเทศชาติเข้มแข็งต่อไปในอนาคต///////