สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ครั้งที่ 1

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ครั้งที่ 1 โดยเรียงลำดับโครงการที่มีความสำคัญ จำเป็น และเร่งด่วน โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสจัดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 10.09 น.วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสจัดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2563 เพื่อสำนึกรำลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสจัดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 09.09 น.วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่วิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธนัชพันธ์ วิสิทธวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสจัดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2563 เพื่อสำนึกรำลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ผ่านระบบ VDO Conference

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันท่วงที เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความจำเป็น ขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์ และด้านสิ่งก่อสร้าง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นธรรม ตรงตามความต้องการจำเป็นเร่งด่วน ขาดแคลน และทันตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 2

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า  บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 2 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเสริมสร้างพลังบวกสำหรับเด็กปฐมวัย” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในระดับปฐมวัย จำนวน 140 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายชุมศักดิ์  ชุมนุม รองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ ศึกษานิเทศก์ คณะครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิด และให้การต้อนรับ

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า  สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการในการดำเนินงานโครงการปลูกพลังบวกเพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เป็นสถานศึกษาแกนนำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นศูนย์ประสานงาน เพื่อขยายผลสถานศึกษาให้เป็นเครือข่ายปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย ทั้งจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 20 โรงเรียน ในรุ่นที่ 1 มีการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ มาตั้งแต่ปี 2562 และในปี 2563 ได้มีการขยายผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น จึงได้มีการคัดเลือกสถานศึกษาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการปลูกพลังบวกฯ จำนวน 26 โรงเรียน ในรุ่นที่ 2 จึงได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมในโครงการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัยขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานการศึกษาหลายหน่วยงานในจังหวัดศรีสะเกษ เข้ามาเป็นตัวแทนสถานศึกษาในการขยายผลโครงการปลูกพลังบวกฯ ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 – 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในการนำกิจกรรมปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย มาจัดประสบการณ์กับเด็กปฐมวัย  เพราะเด็กปฐมวัยเปรียบเสมือนผ้าขาวที่ซึมซับ และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น กิจกรรมการปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยงเหล้า บุหรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย จึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สูงสุด ตนขอชื่นชมยินดีที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการพัฒนาการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 – 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการรวมพลังของทุก ๆ องค์กร จะเป็นพลังในการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาเด็กศรีสะเกษให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขในอนาคตต่อไป และขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงาน ที่ได้จัดเตรียมงานต่าง ๆ ตัวแทนหน่วยงาน สถานศึกษา เครือข่ายทุกคน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญและเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ขอขอบคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ด้วย/////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวปาริชาติ อาจสำแดง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วันชัย บุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ในโอกาสที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 และ นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะมอล (กรป.กลางประชาอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว 

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกกำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) วูดแบดจ์ 3 ท่อน รุ่น 885/2563

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกกำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) วูดแบดจ์ 3 ท่อน รุ่น 885/2563 ซึ่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สโมสรลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 12 – 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นบุคลากรทางการลูกเสือ จำนวน 45 คน จากจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถทางลูกเสือให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ประสงค์จะยกระดับกิจกรรมด้านลูกเสือให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมี นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ดร.สมยศ พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) ผู้อำนวยการฝึก คณะวิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

รองโฆษกประจำตัว รมช.ศึกษาธิการ ติดตามและให้กำลังใจการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์

เมื่อเวลา  13.30  น.วันที่  12  พฤศจิกายน 2563  ที่โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี  ตำบลบุสูง  อำเภอวังหิน  จังหวัดศรีสะเกษ  ดร.คมสัน  พันธุ์วิชาติกุล  รองโฆษกประจำตัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้แทนคุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ  พร้อมด้วย  นายกันติพจน์  สิริภักดิสกุล  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช)  อาจารย์เอกสิทธิ์  ปิยะแสงทอง  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นางสาวกชณิชา  สิริภักดิสกุล  ผู้จัดการโครงการ  Unplugged  Coding  พื้นที่ห่างไกล  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล  โดยมี  ว่าที่  ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  กล่าวต้อนรับ  นายพัฒนศักดิ์ บางใบ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี  กล่าวรายงาน  และมี  นางสาวรุ่งอรุณ  เมธาภัทรกุล  นายคำโพธิ์  บุญสิงห์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1  ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู  นักเรียน  ผู้นำชุมชน  เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว