รายงานงบทดลองประจำเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี

แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โอนวันที่ 30 พ.ค.62 เอกสารแนบ

แจ้งรายละเอียดประกอบการขอเบิกเงินพนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินพนักงานราชการ และกลุ่มลูกจ้างต่าง ๆ ประจำเดือน พ.ค. 62 รายละเอียดแนบ

รายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งรายละเอียดโอนเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน โอนวันที่ 30 พ.ค.62 รายละเอียดดังแนบ

รายงานข้อมูลโรงเรียนที่เบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายงานข้อมูลโรงเรียนที่เบิกค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4 ดังรายละเอียดแนบ

แนวทางการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งแนวทางการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา รายละเอียดดังแนบ

ขอเชิญประชุมบุคลากรเกี่ยวกับการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ขอเชิญประชุมบุคลากรเกี่ยวกับการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต รายละเอียดแนบ