ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งให้ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของตนเอง หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน ให้รีบดำเนินการแจ้งแก้ไขให้ถูกต้องโดยด่วน

<< รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ >>

ศธจ.ศรีสะเกษ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ

เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ที่พระอุโบสถ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ ซึ่งสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เขต ๒ เขต ๓ เขต ๔ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาศึกษา สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดให้มีพิธีบรรพชาอุปสมบท ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษา จำนวน ๑๒๙ คน เข้าบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ โดยมี พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนำคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ ในการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษา ที่เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ ให้สามารถนำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข เป็นกำลังและเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป////////

 

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ฯ และอ่านคำอาศิรวาทสดุดี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งมี พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย ดร.รังสฤษธิ์ บุญรอง ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ บุคลากรในสำนักงาน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นักศึกษาและกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระปฐมบรมมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งประเทศชาตินานัปการ/////////

เปิดบ้านวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา นักเรียนศรีสะเกษ สุดยอดระดับประเทศ เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม

เมื่อเวลา ๑๖.๐๐ น.วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ที่บริเวณถนนคนเดิน ด้านหลังวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา นักเรียนศรีสะเกษ สุดยอดระดับประเทศ เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เขต ๒ เขต ๓ เขต ๔ และ สพม.เขต ๒๘ จัดขึ้น มีการมอบโล่รางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ ระดับประเทศ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ และมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่มีการน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมี ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ นายธีรวัฒน์ คำศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ และคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ///////////

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมเพื่อรับทราบผลการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรอง (KRS) และตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS)

เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น.วันที่ ๕ เมษายน 2559 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบผลการรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามคำรับรอง (KRS) และตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้///////

ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO)

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ห้องประชุมเมืองรักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน///////

การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๑๓๘/ว๙๙๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐  สพป.ศก.เขต ๑  ได้แจ้งเรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นั้น

ขอแจ้งว่าขณะนี้ ได้เลยกำหนดเวลาการส่งรายชื่อผู้มีความประสงค์ตรวจสุขภาพแล้ว (กำหนดให้ส่ง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)  หากโรงเรียนใด มีความประสงค์ที่จะส่งรายชื่อผู้ต้องการตรวจสุขภาพภายหลังวันที่ที่กำหนด  ให้ส่งรายชื่อโดยตรงไปที่ โรงพยาบาลวารินชำราบ ทาง E-mail address : Healthy2556@hotmail.com หรือติดต่อสอบถาม โดยตรงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๘๒๕๕๐๒๖๒ (คุณทิพย์ธิญาพร เกษมสิงห์), ๐๘๘๒๕๕๐๒๖๔ (คุณศิรินภา  มณีพงษ์ )  ผู้ประสานงานโรงพยาบาลวารินชำราบ  จึงเรียนมาโปรดทราบ

ก.ค.ศ.แจ้งแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต เพื่อใช้ในการรับสมัครครูผู้ช่วย ปี ๒๕๖๐

สำนักงาน ก.ค.ศ.แจ้งแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต เพื่อใช้ในการรับสมัครครูผู้ช่วย ปี ๒๕๖๐ รายละเอียดตามแฟ้มแนบ

<< แฟ้มแนบ >>

โอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งการโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

 

<< รายละเอียดแนบ >>

 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 31

ด้วยคณะคุรุศาสตร์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี มีกำหนดการพัฒนาครูตามโครงการ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 31 ระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมานี้
<<เอกสารแนบ>>